تبریک سال نو

شرکت سیمان آباده سال خوشی را برای هموطنان عزیزمان آرزومند است.
شرکت سیمان آباده میزبان عشایر تورباخ

نوروز امسال شرکت سیمان آباده به همراه پلیس راه پذیرای مسافران نوروزی است.

Comments are closed.